wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » > Polityka prywatności

> Polityka prywatnościPoniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie www.expedus.pl.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
 EXPEDUS S. C. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 122 E, 97-300 Piotrków Trybunalski. NIP: 7712671579

KONTAKT DO ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 122 E, 97-300 Piotrków Trybunalski lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@expedus.pl

PRZETWARZANIE DANYCH

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:
a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom oferty przedstawionej w Serwisie, rezerwacji produktów, udostępniania ofert i formularzy kontaktowych.
b) obsługi dokonywanych zakupów w Serwisie.
c) w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych.
d) obsługi reklamacji i ewentualnego dochodzenia roszczeń.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH

W związku z realizacja usług dane osobowe będą przekazywane podmiotom zewnętrznym takim jak banki, operatorzy płatności, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe oraz prawne, podmiotom świadczące usługi informatyczne.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób bezpieczny. Dostęp do Państwa danych będą mieć tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień składanych w naszym Serwisie. Dołożymy wszelkich starań aby Państwa dane były zabezpieczone w jak najlepszy sposób.
Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie.
Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Mają Państwo prawo do:
1. Prawo do uzyskania informacji w jakich celach dane są przechowywane
2. Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych
3. Prawo do sprostowania/aktualizacji danych
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
5. Prawo do usunięcia danych
6. Prawo do przenoszenia danych
7. Prawo wniesienia sprzeciwu
8. Prawo do cofnięcia zgodny

PROFILOWANIE
Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

WARUNEK

Podanie Państwa danych jest warunkiem umożliwiającym realizowania usług świadczonych przez EXPEDUS S.C. 
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 122 E, 97-300 Piotrków Trybunalski. NIP: 7712671579
Przejdź do strony głównej
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl