wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » > Formularz reklamacyjny

> Formularz reklamacyjny


 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO
Formularz reklamacyjny można pobrać TUTAJ


FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

1. DANE ADRESOWE SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ:
Imię i Nazwisko/Firma*:..................................................................................................................................................................................................................
Telefon:........................................................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:.........................................................................................................................................................................................................
Adres:
Miejscowość:................................................................................................................................................................................................................................
Kod pocztowy:..............................................................................................................................................................................................................................
Ulica i nr domu/mieszkania:..........................................................................................................................................................................................................

2. DANE ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM:
Numer zamówienia:.....................................................................................................................
Numer paragonu lub faktury:.......................................................................................................

3. REKLAMOWANY TOWAR:
Symbol produktu:....................................................................................................................
Rozmiar produktu:...................................................................................................................

4. POWÓD REKLAMACJI
Powodem reklamacji jest.............................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................................................................................

5. ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO:

a) Naprawa - [_]    b) Wymiana na nowy produkt bez wad* - [_]   c) Zwrot gotówki - [_]

*(wymiana następuje gdy dany produkt jest dostępny w magazynie, jeśli nie, następuje zwrot gotówki)

6. DANE DO PRZELEWU (dotyczy tylko opcji zwrot gotówki)
Imię i nazwisko właściciela konta:.............................................................................................................................................................................................
Adres:......................................................................................................................................................................................................................................
Nazwa Banku/Numer konta:.......................................................................................................................................................................................................


Informuję, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego oraz zasadami reklamacji.

Data..................................................

Podpis.............................................


Przejdź do strony głównej
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl