expedus expedus expedus
  Zwroty
  ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
  3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować EXPEDUS Sylwester Robakowski z siedzibą przy ul. Sadowa 42 A, 97-300 Piotrków Trybunalski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
  4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy” jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Klient otrzyma również wydrukowany „Formularz odstąpienia od umowy” w przesyłce wraz z zamówionym towarem, z którego może skorzystać ale nie jest to obowiązkowe.
  6. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  KOSZTY ODSTĄPIENIA UMOWY SPRZEDAŻY


  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami w związku z tym zwrotem.
  3. EXPEDUS wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia do siedziby Sprzedającego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie będzie ponosił bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy Expedus odbierze od Klienta na własny koszt zwracany towar.
  Powrót