expedus expedus expedus
  Formularz reklamacyjny
  FORMULARZ REKLAMACYJNY
  Formularz reklamacyjny można pobrać jako plik PDF - TUTAJ

  1. DANE ADRESOWE SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ:
  Imię i Nazwisko/Firma*:...............................................................................................................
  Telefon:............................................................................................................................................
  Adres poczty elektronicznej:.........................................................................................................
  Adres:
  Miejscowość:..................................................................................................................................
  Kod pocztowy:.................................................................................................................................
  Ulica i nr domu/mieszkania:........................................................................................................

  2. DANE ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM:

  Numer zamówienia:......................................................................................................................
  Numer paragonu lub faktury:.......................................................................................................

  3. REKLAMOWANY TOWAR:

  Symbol produktu:..........................................................................................................................
  Rozmiar produktu:.........................................................................................................................

  4. POWÓD REKLAMACJI
  Powodem reklamacji jest............................................................................................................
  …......................................................................................................................................................
  …......................................................................................................................................................

  5. ROSZCZENIA KUPUJĄCEGO:
  a) Naprawa - [_]    b) Wymiana na nowy produkt bez wad* - [_]   c) Zwrot gotówki - [_]
  *(wymiana następuje gdy dany produkt jest dostępny w magazynie, jeśli nie, następuje zwrot gotówki)

  6. DANE DO PRZELEWU (dotyczy tylko opcji zwrot gotówki)
  Imię i nazwisko właściciela konta:..............................................................................................
  Adres:................................................................................................................................................
  Nazwa Banku/Numer konta:.........................................................................................................


  Informuję, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego EXPEDUS oraz zasadami reklamacji.

  Data..................................................

  Podpis...............................................

  Powrót